Indien de oorzaak niet met de in de bevestiging genoemde methoden kan worden vastgesteld is het mogelijk dat er extra metingen moeten worden verricht, eventueel ook om de visuele constatering te moeten onderbouwen. Deze extra metingen worden separaat doorbelast. De kosten voor deze extra/aanvullende metingen worden individueel gespecificeerd aangegeven op de factuur.

De meest voorkomende aanvullende metingen zijn ook opgenomen in deze bijlage.

Wij garanderen u dat de lekkage zo goed als zeker zal worden gevonden, mits de leiding niet dieper ligt dan 10 cm onder de betonvloer, de leiding niet in een mantel ligt en de vloer/wand niet is afgedicht met een kunststoflaag of bitumen.

Is de lekkage in de leiding van dien aard dat er geen druk kan worden opgebouwd dan bestaat de mogelijkheid dat de exacte locatie van de breuk niet te detecteren is.
Het om bovengenoemde reden niet kunnen opsporen van de lekkage blijft voor rekening van de opdrachtgever.

Na ons onderzoek ontvangt u binnen 1 tot 3 werkdagen ons meetverslag met daarin onze bevindingen en hersteladvies en de factuur.

Bent u verhinderd? Dan verzoeken wij uw afspraak kosteloos minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te verplaatsen om annuleringskosten te voorkomen. Daarna zullen wij genoodzaakt 50% van de factuurkosten in rekening brengen.

Meetmethoden

ULTRASOON DETECTIE

Lekkages opsporen door middel van ultrasone geluidsgolven. Het lek produceert geluid van een andere frequentie dan het water wat door de leiding stroomt. Door dit afwijkende geluid op te sporen bepalen we waar het lek zit. Deze methode wordt vooral ingezet bij koudwater leidingen, hierbij kan immers geen thermografie worden ingezet.

THERMOGRAFISCHE INFRAROODCAMERA

Met een speciale camera die gevoelig is voor infrarood licht meten we temperatuurverschillen in warmwaterleidingen waardoor het lek direct zichtbaar wordt. Het water wat uit de leiding lekt heeft een lagere temperatuur dan het water in de leiding. Dit zorgt voor een duidelijk kleurverschil op de beelden van de thermografische infraroodcamera, waardoor het lek gelokaliseerd kan worden.

THERMOGRAFISCHE CAMERA

Met de thermografische camera meten we temperatuurverschillen voor het traceren van warmte- en waterlekken. Water wat uit leidingen lekt heeft een lagere temperatuur dan het water in de leiding. Het lek kan met de warmtebeelden in beeld worden gebracht. Ook kunnen we gebreken in de isolatie van uw woning, zogenaamde warmtelekken, in beeld brengen.

AKOESTISCH ONDERZOEK

Een lek produceert vaak een bepaald geluid. Dit geluid kan worden versterkt zodat we het lek kunnen lokaliseren. Door in de buurt van de lekkage het geluid te meten bepalen we waar het lek zit. Het voordeel hiervan is dat het geluid meetbaar is door muren, plafonds of vloeren heen. Hak- en breekwerk is dus niet nodig om het lek te vinden.

DRUKPROEF

We verhogen de luchtdruk in een afgesloten (gedeelte van een) leiding met onze drukpomp. Daalt de luchtdruk? Dan is er een lek in de leiding. Blijft de luchtdruk constant dan zit het lek elders, en zullen we de andere leidingen controleren. Ook lastig bereikbare leidingen kunnen zo worden gecontroleerd.

ENDOSCOPIE

Met de endoscoop (een dunne slang met camera) krijgen we een beter beeld van lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen. We bewegen de camera door de leiding heen en kunnen live meekijken. Barsten of andere openingen in de leiding komen duidelijk in beeld. Ook lekken in leidingen die weg zijn gewerkt kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord.

KLEURSTOFMETHODE

Door een kleurstof toe te voegen aan het leidingwater herkennen we aan de kleur waar het water weglekt. Deze methode kan ook worden gebruikt om gaten in de isolatie aan te tonen. Voordeel van deze methode is dat het lek zichtbaar wordt zonder dat we breekwerk hoeven te verrichten.

RIOOLCAMERA

Onze rioolcamera kan in leidingen worden gestoken om een beeld te maken van de binnenkant van leidingwerk. Dit werkt hetzelfde als endoscopie, alleen de rioolcamera beschikt over een langer snoer. De rioolcamera is hierdoor meer geschikt voor grotere lange leidingen. De sensor brengt de positie van de camera duidelijk in kaart.

ROOKPROEF

Onder druk wordt rook in een ruimte geblazen. De rook zal ontsnappen uit kieren en gaten waar water door kan lekken. Om dit proces te versnellen zorgen we voor voldoende druk op de rook. Dit is ook nuttig om na te gaan waar de isolatie van uw woning kan worden verbeterd.

WARMTEBEELDCAMERA

De warmtebeeldcamera geeft de temperatuur in een ruimte weer. Het thermogram toont vervolgens waar warmteverlies optreedt. De warmtebeeldcamera zetten wij vooral in bij het analyseren van de isolatie van uw woning. Plekken met lage temperaturen zijn een indicatie voor warmteverlies, dit wordt duidelijk zichtbaar op de foto’s.